Friday, April 30, 2010

پرچم کاناداپرچم کانادا تا سال 1965


پرچم کانادا که به نام یونیفولیه پرچمی از برگ درخت افرا یا érable نامیده می شود در سال 1965 مورد تایید قرار گرفته است

.

تاریخ پرچم : در طول زمانهای طولانی کانادا از پرچم بریتانیای کبیر با تغییرات جزئی به عنوان پرچم اصلی خود استفاده می کرد. پروژه بررسی پرچم کانادا توسط نخست وزیر وقت کانادا لستر پیرسون مطرح شد که با مخالفت نخست وزیر پیشین مواجه شد. بعد از مدتها بحث و بررسی در نهایت در طی دهه 1960 مباحث به نتیجه رسید. ولی فرانسوی های مقیم کانادا به رنگ قرمز و سفید این پرچم اعتراض داشتند. اینان درخواست داشتند دو رنگ سفید و آبی به منظور نشان دهنده اقوام کاشف این سرزمین به رنگ سفید و قرمز پرچم اضافه شود. در نهایت یک کمیته پارلمانی بعد از مطالعات بسیار کمیته تصمیم گیری که توسط جرج استنلی شکل گرفته بود، با الهام گرفتن از پرچم نظامی کانادا این شکل پرچم کنونی را بدون در نظر گرفتن درخواست فرانسوی های مقیم کانادا در تاریخ 22 اکتبر 1964 تصویب کرد. در نهایت در تاریخ 15 فوریه 1965 با تایید الیزابت دو به طور رسمی پرچم کنونی پرچم رسمی کانادا شد که از تاریخ جشن ملی پرچم در این روز برگزار می شود
.

مشخصات پرچم : رنگ سفید وسط پرچم دو برابر قسمتهای قرمز آن است که در آن برگی از درخت افرا به نشان از طبیعت و محیط زیست کانادا در قرن هجدهم میباشد نقش بسته است. رنگهای این پرچم از رنگهای ملی کانادا الهام گرفته شده است که در سال 1921 توسط جرج پنجم بنا نهاده شده. بر این اساس قرمز برگرفته شده از رنگ مورد استفاده فرانسویان در قرون وسطی بوده و رنگ سفید آن از رنگ سفید مورد استفاده انگلیسیها در همان دوران میباشد


1 comment:

اسماعیل پور said...

مطالبتون رو مطالعه کردم بسیار جالب و مفید بود
خوشحال میشم بر مطالب بنده شمت نقدی بزنید بسیار خوشحال می شوم